Kayın masif masa tablası

Masif masa tablası aynı ağaç türünden küçük kesitli masif odun parçalarının yani lamellerin tek parça ya da uç uca ekli parça halindeyken özellikle lifleri paralel olacak şekilde birbirine kenarlarından boyuna ve enine yönde tek tabaka halinde yapıştırılmasıyla elde edilen levhalar olarak tanımlanmaktadır. İstenilen ölçülerde imalat yapılır. Cafe, otel, restoran iç mekanlarına sıcak, doğal samimi bir hava katar. Üzeri cilalanarak görünümü şıklaştırılıp, dış etkenlerden korunur hale getirilir.