Dış mekan sandalye

Çok özel tasarım yeni model sandalye…

Cafe, otel, restoranların dış mekanların da içiçe istiflenebilir bir model.